Rečnik

Rečnik

Preduzetništvo. Preduzetništvo je delatnost usmerena na pokretanje, organizovanje i inoviranje poslovanja preduzeća, sa osnovnim ciljem stvaranja novog tržišta i ostvarivanja dobiti.

Inkluzija. Inkluzija je proces uključivanja osoba sa različitim oblicima invaliditeta u što aktivnije i ravnopravnije sudelovanje u društvu.

Kompetencija. Kompetencija je sposobnost koju pojedinac pokazuje učincima i dostignućima u poslu ili zadatku.

Samoevaluacija. Samoevaluacija je procena sopstvenih sposobnosti i učinaka.

Portfolio. Portfolio je skup svih osobina, kvalifikacija, iskustava i postignuća nekog pojedinca ili kompanije.

Adaptacija. Adaptacija je prilagođavanje ponašanja subjekta društvenim standardima sredine u koju se integriše.

Lobiranje. Lobiranje je poseban oblik pridobijanja uticajnih pojedinaca ili grupa.

Kodeks. Kodeks je skup pravila kojim se reguliše ponašanje ljudi u nekoj oblasti.

Diskriminacija. Diskriminacija je nejednako postupanje prema osobi ili nekoj grupi na osnovu nekog njihovog ličnog svojstva.

Predrasuda. Predrasuda je unapred donešeno mišljenje o nekome ili nečemu što se dovoljno ne poznaje.