8 - Prezentacija potencijalnim poslodavacima (CV, motivaciono pismo, lični portfolio, video snimci, intervju)

Prezentacija potencijalnim poslodavacima (CV, motivaciono pismo, lični portfolio, video snimci, intervju)

Prvi utisak koji poslodovac stekne o nama može biti presudan. Predstavljamo se pomoću:

 • CV-ja,
 • motivacionog pisma,
 • pisma preporuke,
 • propratnog pisma,
 • ličnog portfolija,
 • video snimaka,
 • intervjuom i drugim adekvatnim načinima.

CV je skraćenica od latinskih reči – Curriculum Vitae što u slobodnom prevodu znači krug, tok života ili biografija. Taj dokument obuhvata hronološki opis akademskih, vannastavnih i profesionalnih postignuća kandidata. Uloga CV-ja je da obezbedi poziv na intervju. CV predstavlja prvi kontakt sa poslodavcem i pregled naše lične prezentacije. Prilikom pisanja biografije treba da obratimo pažnju na:

 • lične podatke,
 • obrazovanje,
 • dodatna usavršavanja,
 • radno iskustvo,
 • poznavanje stranih jezika,
 • poznavanje rada na računaru,
 • interesovanja i aktivnosti,
 • nagrade i priznanja,
 • motivaciju za aplicirano radno mesto,
 • preporuke,
 • akademske zasluge i napredovanja,
 • istraživačko iskustvo i doprinos lokalnoj i kulturnoj zajednici.

Pre pisanja CV-ja treba da obavezno razmotrimo konkursne uslove. Takođe treba da utvrdimo šta se od kandidata tačno traži. U novije vreme, poslodavci od kandidata ne traže potpun CV. Oni nude obrazac u kojem se navode samo relevantne informacije. U tom slučaju, korisnije je da popunimo obrazac poslodavca nego da prilažemo svoj CV.

Prilikom pisanja CV-ja važno je da ne pravimo greške, a najčešće su:

 • gramatičke greške,
 • nedostatak osnovnih informacija,
 • kombinovanje različitih stilova pisanja,
 • prekratko ili preopširno pisanje,
 • isticanje sporednih pojedinosti,
 • izostavljanje bitnog segmenta (obrazovanje, radno iskustvo).

Često se motivaciono pismo naziva i propratno pismo. To nije sasvim ispravno. Ta dva pisma imaju posebne namene.

Propratno pismo sadrži radnu biografiju pojedinca, dok motivaciono pismo sadrži opis motivacije pojedinca za to radno mesto.

Karakteristike i uloga motivacionog pisma:

 • Može da pokaže našu jedinstvenost, jer su radne biografije uglavnom slične.
 • Motivacionim pismom se možemo lično obratiti poslodavcu.
 • Sadrži opis naših potreba, želja, mogućnosti i kompetencija.
 • Treba da nas predstavi kao profesionalnu, komunikativnu, ozbiljnu i poslovnu osobu.
 • Treba da ubedi poslodavca da našu prijavu ozbiljno uzme u razmatranje.

Treba da obratimo pažnju na to šta poslodavac želi da zna o nama. Poslodavac najčešće želi da ima uvid u to:

 • da li posedujemo adekvatno obrazovanje i određene kvalifikacije,
 • da li posedujemo veštine za timski rad,
 • da li smo komunikativni,
 • kakvo je naše dosadašnje radno isksutvo,
 • zašto smo se odlučili za to radno mesto i njegovu organizaciju.

Lični portfolio ima za cilj da na jednom mestu objedini dokaze o aktivnostima u koje je pojedinac bio uključen. On treba da sadrži:

 • ličnu biografiju,
 • profesionalnu orijentaciju,
 • profesionalni razvoj,
 • stručno usavršavanje,
 • izveštaj o napredovanju i usavršavanju,
 • samoevaluaciju ličnog rada,
 • eksterno vrednovanje rada, adekvatne priloge.

Video snimci mogu da imaju isti sadržaj kao i portfolio, a razlikuju se po načinu prezentovanja. Za predstavljanje poslodavcima poželjni su kraći video snimci ili video snimci koji se odnose na posebne reference koje kandidat ima.

Intervju ima veliki značaj prilikom razgovora sa poslodavcem. Kandidat se putem njega najdirektnije predstavlja. Zbog toga je bitno da prilikom intervjuisanja:

 • iznosimo pozitivne stavove i odgovaramo jednostavnim odgovorima,
 • prihvatimo kritike i iz ukazanih grešaka izvučemo pouku,
 • kontaktiramo očima, a ne celim telom, izbegavamo gestikulaciju,
 • budemo konkretni u predstavljanju onoga što želimo,
 • ne iznosimo kritike na svoj račun,
 • ne precenjujemo se,
 • tražimo pojašnjenje pitanja ukoliko nismo sigurni šta nas tačno poslodavac pita,
 • govorimo primerenim tonom, tempom i jasno,
 • govorimo prirodno onako kako to radimo svakodnevno.

Prilikom intervjuisanja poslodavac najčešće postavlja sledeća pitanja:

 • Koje su vaše sposobnosti?
 • Koje su vaše slabosti?
 • Zašto treba baš vas da zaposlimo u našem preduzeću?
 • Koji su vaši ciljevi?
 • Šta vi imate što drugi kandidati nemaju za ovaj posao?
 • Koje pozitivne osobine vaš šef može reći o vama?
 • Koliku platu očekujete za posao za koji se prijavljujete?

Odgovore na ta i slična pitanja osmislićemo pre intervjua. Potpuna priprema za intervju učiniće da on prođe prirodno i bez poteškoća po nas. Postoje različite vrste intervjua: panel, telefonski, prvi. Koja vrsta intervjua će se primeniti prilikom intervjua zavisi od broja prijavljenih kandidata, mesta gde se poslodavac nalazi, specifičnosti posla.