Autori i učesnici na projektu

Stručna knjiga: „Obuka studenata sa invaliditetom“

AUTORI

Prof. dr Draženko Jorgić
Prof. dr Tanja Stanković-Janković
Ma Tanja Glišić
Doc. dr Margareta Skopljak
Prof. dr Brane Mikanović
Amra Džindo
Doc. dr Nebojša Macanović
Prof. dr Matjaž Debevc

UREDNICI

Prof. dr Lefkothea Kartasidou
Prof. dr Matjaž Debevc
Prof. dr Draženko Jorgić

RECENZENTI

Prof. dr Tamara Pribišev Beleslin
Prof. dr Aleksandra Šindić

LEKTOR

Mr Dragan Dragomirović
TEHNIČKA PRIPREMA

Danijel Jović

IZDAVAČ

Centar modernih znanja Banja Luka
Za izdavača: Nebojša Macanović

ŠTAMPA

Markos
Za štampariju:
Igor Jakovljević

Projekat:  „Trans2Work“

ORGANIZATOR PROJEKTA
Roman Demir s.p.
Za organizatora:
Roman Demir
Milica Rančić

TEHNIČKI PRODUCENT PROJEKTA
Rubikon d.o.o.
Za producenta:
Žiga Zavrl
Boris Teodorović

SPIKER
Marija Jovanović

AUDIO MONTAŽER
Zoran Dejanović

LEKTOR ZA SRPSKI JEZIK
Aleksandra Plakalović

TUMAČ ZA SRPSKI ZNAKOVNI JEZIK
Ana Keler